اصول ساختمان سازی

 

اصول ساختمان سازی

اصول ساختمان سازی

از آنجاکه هر بنایی بایستی متناسب با اصول ساختمان سازی و اقلیم و شرایط آب و هوایی آن منطقه ساخته می شود و بعد از آن سختی و سستی زمین و مکان احداث بنا را مورد بررسی قرار می دهند. مهندسین پروژه مسکونی که من برای کارآموزی به آنجا رفته بودم ، آنها هم به من گفتند که بعد از مطالعات بالا به خاکبرداری محل علامتگذاری شده می پردازیم.

 

محل احداث بنا و آماده سازی جهت بتن مگر:

طی چهار روز خاکبرداری و فشردن سطح خاکبردرای شده شروع و به ریختن بتن مگر جهت تمیز کاری و ترازکاری سطح خاکبرداری شده کردند که طی ۲ روز ریختن بتن مگر شروع به مش گذاری زیری فنداسیون و آغاز استارت میلگردها شروع شده بود.

عوامل موثر در ابعاد پی کنی سازه:

  1. وزن سازه: سنگینی سازه یکی از عوامل بسیار موثر در ابعاد پی کنی است هر چه ساختمان  سنگینتر باشد احتیاج به پی با حجم بزرگتری خواهیم داشت . این ازدیاد حجم پی در پی کنی اثر می گذارد. گاهی وزن زیاد ساختمان بر حسب نوع زمین موجب می شود که تماس با زمین زیاد باشد و تماس بنا بعنوان پی مورد استفاده قرار می گیرد.
  2. مقاومت زمین: زمین های سخت با شقی مناسب دارای تنش مجاز بالائی هستند در نهایت سطح لازم برای باربری کم می گردد و بر عکس زمینهای نرم با مقاومت کم موجب می شوند تا سطح بیشتری از زمین جهت تحمل بار در اختیار گرفته شود.

در سازه های بزرگ و مهم مقاومت زمین توسط کارشناسان مکانیک خاک طی آزمایشات و بررسی های لازم از محل تعیین می گردد و در صورتی که لازم باشد پی را باید از عوامل مضر سطحی دور کرد و حتی اگر از نظر محاسبات احتیاج به عمیق کردن پی نباشد.

 

عوامل مضر در ساختاز بنا و شناخت آن:

در صورتیکه لازم باشد پی و فونداسیون را باید از عوامل مضر سطحی دور کرد حتی اگر از نظر محاسبات احتیاج به عمق زیاد پی نباشد.

شناخت عوامل مضر در اصول ساختمان سازی طی بررسی و کاوش در محل تعیین می گردد. از عوامل مضر می توان موارد زیر را مطرح نمود:

  • رطوبت های سطحی خشک شدن و یخبندان و حرکات حاصله در سازه.
  • خاکبرداری بعدی در ساختمان محیطش (جهت محوطه سازی و غیره) و اثر آن
  • در زمین های دانه ای ارتعاش حاصل از وسایل مکانیکی و یا وسایل نقلیه سنگین

 

خاکبرداری: به طور کلی عملیات خاکی مشتمل است برتمیز کردن بستر و حریم منطقه مورد نظر از درختان و ریشه گیاهان، برداشت خاکهای نباتی و نامرغوب، خاکبرداری، گودبرداری، خاکریزی و کوبیدن خاک و بالاخره کارهای حفاظتی به منظور اجرای عملیات فوق.

 

عملیات خاکبرداری

انواع خاکبردرای

  1. خاکبرداری دستی: این نوع خاکبرداری اغلب در حجم کم و در زمینهای سفت به علت عدم امکان بهره گیری از وسایل مکانیکی بدیلی محیطی باید خاکبرداری در حجم بسیار زیاد بوسیله دست صورت گیرد. زیرا استفاده از وسایل مکانیکی به علت ایجاد لرزش و ارتعاش زیاد و گاهی غیرمجاز برروی سازه های احداث شده امکان پذیر نیست.
  2. خاکبردرای ماشینی: در این روش برای کارهای حجیم که ممانعتی در مورد استفاده از وسایل مکانیکی وجود نداشته باشد بسیار سودمند و سریعتر می باشد، البته برای رسیدن به ابعاد دقیق در این روش به افراد متخصص و وسایل دقیق نیاز می باشد.

موارد ایمنی خاکبرداری ساختمانی

در هر شکا خاکبردرای باید به موارد ایمنی در کارگاه توجه داشت و با روش ها و تدابیر خاصی باید از ایجاد هر گونه زیان و خسارت جلوگیری کرد و با پیش بینی های لازم جهت رفع موانع و پیشامدهای احتمالی اقدام به خاکبرداری نمود

پی سازی در ساختمان سازی

علم پی سازی مبحث کاملاً وسیع و گسترده ای است که درباره انواع مختلف پی ، طرز محاسبه و موارد استفاده آنها گفتگو می کند. همانطور که گفته شد بطور اساسی و کلی ، پی عبارتست از قسمتی از سازه که در تماس با زمین و به نحوی بارهای ساختمانی را به زمین منتقل می کند.

پی ساختمان

در گذشته قانون روش معینی برای انتخاب یا طرح محاسبه و اجرای پی وجود نداشت. انتخاب جنبه نظری داشته و بیشتر از روی تجربیات قبلی و حدس و گمان انجام می گرفت و هنوز هم این روش برای انتخاب پی های مناسب کوچک کنونی متداول است.

ولی امروزه بیشتر با توجه به لزوم احداث ساختمانهای مرتفع و سنگین و در بعضی موارد در زمینهایی با شرایط نامناسب پی سازی اهمیت خاصی پیدا می کند.این علم بر اساس اصول و قوانین مکانیک خاک و تئوری ساختمان استوار است.

نکات مهم در یک پروژه پی سازی ساختمان:

تهیه اطلاعات دقیق در مورد ساختمان ، نحوه بار گذاری و اجرای ساختمان

مطالعه در مورد زمین محل ساختمان و تحقیق در وضعیت آبهای زیرزمینی و سطحی

انتخاب پی بر اساس میزان مقاومت خاک ، مقدار نشت مجاز ساختمان ، هزینه عملیات و نحوه اجرای عملیات پی سازی

 

طرز اجرای عملیات پی سازی در اصول ساختمان سازی: 

طرز اجرای عملیات پی سازی بسیار قابل اهمیت است در مورد خاصی بواسطه محدودیت هائیکه در نحوه اجرای عملیات پی سازی پیش می آید ممکن است مجبور شویم طرح پی سازی در عملیات ساختمان سازی را عوض کنیم برای اینکه اشکالاتی از این قبیل پیش نیاید قبلاً باید در مورد مطالب زیر بعمل آید:

اثر ساختمان جدید برروی سازههای موجود از قبیل حفر گودال در نزدیکی ساختمانهای موجود بویژه در سطحی پایین تر از بنای موجود باید پیش بینی های لازم برای جلوگیری از لغزش ساختمان های موجود انجامی گیرد و هم چنین مطالعه در مورد خطرات احتمالی که در اثر عملیات پی سازی بوجود می آید.

در صورت حفاری در لایه های سست در اختیار داشتن وسایل حفاظتی از قبل، موانع موقت و یا در نظر گرفتن سطوح مورب جانبی بسیار حائز اهمیت است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.