مشخصات پروژه

نام پروژه:                         سوله شرکت ایران خودرو سمنان
محل احداث:                      سمنان
تناژ:                                  12000 متر مربع
نوع سازه:                        پیچی
سازنده :                         شرکت روف تراس

تصاویر پروژه