پروژه سوله بیمارستان مسیح دانشوری

مشخصات پروژه

نام پروژه : سوله بیمارستان مسیح دانشوری وری
سازنده : شرکت پویا
نوع سازه : پیچی و اتصال بادبندها جوشی. جرثقیل استفاده شده ۵۰ تن
تناژ : ۷۵تن
محل احداث : دارآباد تهران