پروژه مسکونی جهان کودک

مشخصات پروژه

نام پروژه : پروژه مسکونی جهان کودک
سازنده : شرکت کله سازه صنعت اصفهان
کارفرما : جناب دکتر علیزاده
تناژ : ۳۳۰تن
محل احداث : چهارراه جهان کودک کوچه سپر