پروژه مسکونی سازمان برنامه و بودجه

مشخصات پروژه

نام پروژه : پروژه مسکونی سازمان برنامه و بودجه
کارفرما : شرکت تعاولی سازمان برنامه و بودجه
سازنده : شرکت حدید سازان
تناژ : سازه ۴۵۰۰ تن
محل احداث : وردآورد.مروارید شهر