مشخصات پروژه

نام پروژه:                        پروژه بیمارستان
محل احداث:                    یاسوج
تناژ:                                  200 تن
نوع سازه:                        جوشی
سازنده :                          شرکت سبلان سوله کاران

تصاویر پروژه