سوله شناورسازی قشم

مشخصات پروژه

نام پروژه : سوله شناورسازی قشم
سازنده : سازنده شرکت پیشرو سوله
مدت زمان اجرا: روز۳۰
تناژ : تناژ سوله ۵۰۰ تن به ارتفاع ۳۸ متر
محل احداث : جزیره قشم