8 آوریل 2018

ساخت و نصب سازه فلزی       

ساخت و نصب سازه فلزی        امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی نیازها و خواسته های جدیدی در زمینه مهندسی سازه فلزی رخ نموده است. عامل زمان […]
23 ژانویه 2018

اصول ساختمان سازی

  اصول ساختمان سازی از آنجاکه هر بنایی بایستی متناسب با اصول ساختمان سازی و اقلیم و شرایط آب و هوایی آن منطقه ساخته می شود […]
3 دسامبر 2017

سازه های فلزی

سازه های فلزی  ساخت اسکلت فلزی یا هر نوع سازه فلزی با کیفیت بالا و سرعت بیشتر و هزینه کمتر و مقاومت و…با گذشت زمان و […]
15 نوامبر 2017

نصب سازه فلزی

نصب سازه فلزی اسکلت ها و سازه های فلزی ،سازه هایی هستند که در ساخت برج های عظیم و سازه های غول پیکری که در صنایع […]