سوله کارخانه جهان فولاد غرب

مشخصات پروژه

نام پروژه:                         سوله کارخانه جهان فولاد غرب
محل احداث:                      کرمانشاه
تناژ:                                  700 تن
نوع سازه:                        پیچی
سازنده :                         شرکت عمران سوله

تصاویر پروژه