طرح توسعه پالایشگاه ستاره خلیج همیشه فارس

مشخصات پروژه

نام پروژه : طرح توسعه پالایشگاه ستاره خلیج همیشه فارس
سازنده : لر صنعت
تناژ : ۸۰۰تن
محل احداث : بندر عباس