پروژه تجاری البرز

مشخصات پروژه

نام پروژه: پروژه تجاری البرز
محل احداث: میرداماد نبش خیابان البرز
تناژ: 5000 تن
نوع سازه: پیچی جوشی
سازنده : شرکت سازور سازه آذرستان
کارفرمای اصلی : شرکت صنعت ساختمان آسمانهبرای نصب این سازه فلزی از دو عدد تاور کرین ۲۵ تن و ۱۶ تن استفاده میشود. زمان تقریبی نصب این سازه فلزی ۶ ماه پیش بینی شده است. اتصال ستون به ستون جوشی با الکترود ۷۰۱۸ میباشد. اتصال تیر اصلی به ستون پیچی از نوع فلنجی میباشد.

تصاویر پروژه