مشخصات پروژه

نام پروژه:                         پروژه تجاری شوش
محل احداث:                      میدان شوش
تناژ:                                  600تن
نوع سازه:                        پیچی
سازنده :                         شرکت سوله صنعت نوبخت

تصاویر پروژه