پروژه خودرو سازی سایپا

پروژه خودرو سازی سایپا

مشخصات پروژه

نام پروژه:                         خودرو سازی سایپا
محل احداث:                      جاده مخصوص
تناژ:                                  3200 تن
نوع سازه:                        پیچی
سازنده :                          شرکت روف تراس

تصاویر پروژه