پروژه رسالت

پروژه رسالت

پروژه رسالت

مشخصات پروژه

نام پروژهرسالت
محل احداثبزرگراه رسالت نبش خیابان اردکانی
تناژ:۱۴۰۰ تن
نوع سازه پیچی و مهره
کارفرما اصلیشرکت ماندگار بنا تدبیر
سازنده :شرکت سازور سازه آذرستانتعداد طبقه ۱۶ طبقه در ۵ پارت میباشد. نوع سازه پیچی و مهره ای و اتصال تیرهای اصلی به ستون از نوع اسپلایسی میباشد.اتصال ستون به ستون ها جوشی میباشد.
برای نصب این پروژه از جرثقیل ۱۱۰ تن و تاورکرین ۱۶ تن استفاده میشود.
مدت زمان تقریبی اجرا و تحویل این پروژه دو ماه در دو شیفت کاری پبش بینی شده است.

تصاویر پروژه