پروژه رسالت

مشخصات پروژه

نام پروژه رسالت
محل احداث بزرگراه رسالت نبش خیابان اردکانی
تناژ: ۱۴۰۰ تن
نوع سازه  پیچی و مهره
کارفرما اصلی شرکت ماندگار بنا تدبیر
سازنده : شرکت سازور سازه آذرستانتعداد طبقه ۱۶ طبقه در ۵ پارت میباشد. نوع سازه پیچی و مهره ای و اتصال تیرهای اصلی به ستون از نوع اسپلایسی میباشد.اتصال ستون به ستون ها جوشی میباشد.
برای نصب این پروژه از جرثقیل ۱۱۰ تن و تاورکرین ۱۶ تن استفاده میشود.
مدت زمان تقریبی اجرا و تحویل این پروژه دو ماه در دو شیفت کاری پبش بینی شده است.

تصاویر پروژه