پروژه سوله شرکت نفت

مشخصات پروژه

نام پروژه : پروژه سوله شرکت نفت
سازنده : شرکت ساتراپ فلز
تناژ : ۲۰۰ تن
نوع سازه : پیچی
محل احداث : تهران. باقر شهر