پروژه سوله عسلویه

مشخصات پروژه

نام پروژه:             سوله انبار پلی پروپیلن جم عسلویه
محل احداث:        عسلویه پتروشیمی جم
تناژ:                    ۶۰۰ تن
نوع سازه:            پیچی
کارفرما اصلی :    پتروشیمی جم
سازنده :             شرکت سامان صنعت بروجاتصالات این سازه پیچی میباشد.
برای نصب این سوله از جرثقیل کفی ده تن و جرثقیل ۲۵ تن استفاده میشود.
زمان تقریبی نصب این سازه ۳۰ روز پیش بینی شده است.

تصاویر پروژه