مشخصات پروژه

نام پروژه:                         سوله شرکت سازور سازه آذرستان
محل احداث:                      شمس آباد
تناژ:                                  750 تن
نوع سازه:                        پیچی
سازنده :                         شرکت فولاد پارس

تصاویر پروژه