پروژه هتل پروما

مشخصات پروژه

نام پروژه:                        هتل پروما
محل احداث:                      ملاصدرا- شیراز شمالی
تناژ:                                  30۰۰ تن
نوع سازه:                        پیچی
کارفرما اصلی :                  حاج آقا انصاری       
سازنده :                          شرکت سازور سازه آذرستانبرای ساخت قطعات این سازه از ورق ST37 استفاده شده است که تعداد طبقات آن 15 طبقه در 6 پارت می‌باشد و مکان دقیق پروژه هتل پروما واقع در خیابان شیراز – نبش صائب تبریزی است که نوع کاربری آن هتل می‌باشد.
اتصال کمر ستون های به کاربرده شده از نوع جوشی با الکترود 70x18و اتصال تیرهای اصلی سازه فلزی به ستون ها از نوع پیچی اسپلایسی و اتصال تیرهای فرعی به اصلی از نوع پیچی می‌باشد.
برای نصب سازه فلزی از تاورکرین 16 و 14 تن استفاده شده است
مدت زمان تقریبی اجرا و تحویل این پروژه 4 ماه می‌باشد.

تصاویر پروژه