مشخصات پروژه

نام پروژه:                         مسکونی کاشانک
محل احداث:                      میدان کاشانک
تناژ:                                  1550 تن
نوع سازه:                        جوشی
سازنده :                          شرکت سبلان سوله کاران

تصاویر پروژه