۳هزار تنی پتروشیمی دهدشت

مشخصات پروژه

نام پروژه : ۳هزار تنی پتروشیمی دهدشت
کارفرما : شرکت پترو پارس و شرکت مهندسی گوپله
سازنده : شرکت سبلان سوله کاران
تناژ : ۳۰۰۰تن
محل احداث : استان کهکولیله و بویراحمد شهر دهدشت